Ositusvaateen vanhentuminen

OM104:00/2023 Säädösvalmistelu

Säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM104:00/2023

Asianumerot VN/24649/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 23.8.2023 – 31.12.2025

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Mari Kaipomäki, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 062
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset avio-oikeuden sekä omaisuuden erottelua ja yhteisomistuksen purkamista koskevien vaatimusten vanhentumista koskevaksi sääntelyksi.

Tiivistelmä

Säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta.

Lähtökohdat

Toimittamattomista osituksista aiheutuu ongelmia erityisesti tilanteissa, joissa ositus jätetään tekemättä useiden vuosien ajan eron tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Ongelmat kertaantuvat, kun osapuolet solmivat tahoillaan uuden avioliiton ja omistussuhteet sekoittuvat tai omaisuutta häviää.

Lisää aiheesta

Avio-oikeuden vanhentuminen lausunnoille

OM Tiedote 26.1.2024 10.03