Preskriptionen av kravet på avvittring

OM104:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Bestämmelser om preskription i fråga om kravet på avvittring enligt äktenskapslagen införs.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM104:00/2023

Ärendenummer VN/24649/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 23.8.2023 – 31.12.2025

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Mari Kaipomäki, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 062
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda förslag till bestämmelser om preskription av krav som gäller giftorätt samt åtskiljande av egendom och upplösning av samägande.

Sammandrag

Bestämmelser om preskription i fråga om kravet på avvittring enligt äktenskapslagen införs.

Utgångspunkter

Ogenomförda avvittringar orsakar problem i synnerhet i situationer där avvittring inte görs under flera år efter skilsmässan eller den andra makens död. Problemen upprepas när parterna ingår ett nytt äktenskap och ägandeförhållandena blandas ihop eller egendom försvinner.

Mer om ämnet

Förslag om preskription av giftorätten på remiss

JM Pressmeddelande 26.1.2024 10.03