Kansalliskielistrategian toimeenpano

OM132:00/2023 Development

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kansalliskielistrategiassa ja kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toimeenpanoa.
Kansalliskielistrategia laadittiin edellisellä hallituskaudella ja se hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2.12.2021.

Basic information In progress

Project number OM132:00/2023

Case numbers VN/26394/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 16.6.2023 – 16.4.2027

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Contact person
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 078
[email protected]

Goals and results

Kansalliskielistrategian tavoitteena on turvata, että Suomessa on jatkossakin kaksi elävää kansalliskieltä. Suomen kielen osalta päätavoitteena on kielen käyttöalan kaventumisen estäminen. Ruotsin kielen osalta tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Tavoitteiden toteuttamiseksi strategiassa on määritelty suuntaviivoja ja päämääriä sekä 62 konkreettista toimenpidettä.

Summary

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kansalliskielistrategiassa ja kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toimeenpanoa.
Kansalliskielistrategia laadittiin edellisellä hallituskaudella ja se hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2.12.2021.