Kansalliskielistrategian toimeenpano

OM132:00/2023 Kehittäminen

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kansalliskielistrategiassa ja kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toimeenpanoa.
Kansalliskielistrategia laadittiin edellisellä hallituskaudella ja se hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2.12.2021.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM132:00/2023

Asianumerot VN/26394/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.6.2023 – 16.4.2027

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 078
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kansalliskielistrategian tavoitteena on turvata, että Suomessa on jatkossakin kaksi elävää kansalliskieltä. Suomen kielen osalta päätavoitteena on kielen käyttöalan kaventumisen estäminen. Ruotsin kielen osalta tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Tavoitteiden toteuttamiseksi strategiassa on määritelty suuntaviivoja ja päämääriä sekä 62 konkreettista toimenpidettä.

Tiivistelmä

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kansalliskielistrategiassa ja kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toimeenpanoa.
Kansalliskielistrategia laadittiin edellisellä hallituskaudella ja se hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2.12.2021.