Lainsäädännön seurannan ja jälkiarvioinnin kehittäminen

OM164:00/2023 Development

Hankkeessa kehitetään ja yhdenmukaistetaan lainsäädännön seurantaa ja jälkiarviointia valtioneuvostossa.

Basic information In progress

Project number OM164:00/2023

Case numbers VN/28664/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 20.6.2023 – 30.6.2027

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku Valtioneuvoston johtaminen ja viestintä

Contact person
Tuomas Lihr, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 137
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa lakien voimaantulon jälkeistä sääntelyn jatkuvaluonteista seurantaa ja erillisiä, perusteellisempia jälkiarviointeja. Hankkeessa kehitetään lainsäädännön seurannan ja jälkiarvioinnin suunnittelua ja toteutusta valtioneuvostossa muun muassa vahvistamalla koulutusta, tukea ja sidosryhmäyhteistyötä sekä jakamalla hyviä käytänteitä. Lisäksi selvitetään keinoja parantaa tiedon ja tulosten levittämistä ja yleisön tiedonsaantia seurannasta ja jälkiarvioinnista.

Summary

Hankkeessa kehitetään ja yhdenmukaistetaan lainsäädännön seurantaa ja jälkiarviointia valtioneuvostossa.

Starting points

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus kehittää lainsäädännön seurantaa ja jälkiarviointia. Kansliapäällikkökokous on vahvistanut toukokuussa 2023 ensimmäistä kertaa ministeriöille yhteiset ohjeet ja toimintamallit lainsäädännön seurantaan ja jälkiarviointiin. Hankkeessa varmistetaan periaatteiden tehokas ja yhdenmukainen toimeenpano ja kehitetään toimintaa edelleen.

Niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on havaittu, että seurantaa ja jälkiarviointeja on syytä kehittää. Tiedot voimassaolevan sääntelyn toimivuudesta ja muutostarpeista ovat keskeisiä lainvalmistelun tietopohjan muodostamisen ja sääntelyn tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lisäksi seuranta ja jälkiarviointi edistävät päätöksenteon avoimuutta, vastuullisuutta ja hyväksyttävyyttä.

Additional information