Lainsäädännön seurannan ja jälkiarvioinnin kehittäminen

OM164:00/2023 Kehittäminen

Hankkeessa kehitetään ja yhdenmukaistetaan lainsäädännön seurantaa ja jälkiarviointia valtioneuvostossa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM164:00/2023

Asianumerot VN/28664/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.6.2023 – 30.6.2027

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku Valtioneuvoston johtaminen ja viestintä

Yhteyshenkilö
Tuomas Lihr, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 137
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa lakien voimaantulon jälkeistä sääntelyn jatkuvaluonteista seurantaa ja erillisiä, perusteellisempia jälkiarviointeja. Hankkeessa kehitetään lainsäädännön seurannan ja jälkiarvioinnin suunnittelua ja toteutusta valtioneuvostossa muun muassa vahvistamalla koulutusta, tukea ja sidosryhmäyhteistyötä sekä jakamalla hyviä käytänteitä. Lisäksi selvitetään keinoja parantaa tiedon ja tulosten levittämistä ja yleisön tiedonsaantia seurannasta ja jälkiarvioinnista.

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään ja yhdenmukaistetaan lainsäädännön seurantaa ja jälkiarviointia valtioneuvostossa.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus kehittää lainsäädännön seurantaa ja jälkiarviointia. Kansliapäällikkökokous on vahvistanut toukokuussa 2023 ensimmäistä kertaa ministeriöille yhteiset ohjeet ja toimintamallit lainsäädännön seurantaan ja jälkiarviointiin. Hankkeessa varmistetaan periaatteiden tehokas ja yhdenmukainen toimeenpano ja kehitetään toimintaa edelleen.

Niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on havaittu, että seurantaa ja jälkiarviointeja on syytä kehittää. Tiedot voimassaolevan sääntelyn toimivuudesta ja muutostarpeista ovat keskeisiä lainvalmistelun tietopohjan muodostamisen ja sääntelyn tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lisäksi seuranta ja jälkiarviointi edistävät päätöksenteon avoimuutta, vastuullisuutta ja hyväksyttävyyttä.

Lisätietoja