Skip to content
Media

Ehdotus osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen helpottamisesta lausunnoille

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 18.3.2024 13.25
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä valmistelee parhaillaan asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamista. Kokonaisuuden ensimmäinen lakiehdotus on valmistunut ja lähetetty lausunnoille 17. huhtikuuta saakka. Työryhmän ehdotus helpottaisi osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista.

Osakehuoneiston hallintaanotosta päättäminen edellyttää varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamista osakkeenomistajalle. Hallintaanottoa koskevan päätöksen täytäntöönpano voi lisäksi edellyttää häätöasiassa annettavan haasteen tiedoksiantoa. Osakehuoneistojen hallintaanotto ei toisinaan käytännössä onnistu, koska tiedoksiantoja ei voida aina toimittaa ulkomaille. Erityisesti Itä-Suomessa sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden osalta ongelmia on aiheutunut siitä, ettei tarvittavia tiedoksiantoja ole ollut mahdollista toimittaa Venäjälle. Tästä seuraa haittaa sellaisille asunto-osakeyhtiöille, joiden on tarpeen käyttää hallintaanottoa keinona puuttua osakkeenomistajan tai asukkaan rikkomuksiin.

Työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, jotta tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa asiakirjojen todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoon ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen.

Asunto-osakeyhtiölain päivittämisen tavoitteena on puuttua taloyhtiöiden häiriötilanteisiin sekä helpottaa asuntojen hallintaanottoa. Hallituksen esitys tiedoksiantomenettelyn helpottamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558, [email protected]
erityisasiantuntija Satu Pentikäinen, p. 0295 150 282, [email protected]

Lausuntopyyntö ja työryhmän välimietintö (Lausuntopalvelu.fi)


 

Back to top