Hoppa till innehåll
Media

Förslag till underlättande av delgivningar om besittningstagande av aktielägenheter på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2024 13.25
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp bereder för närvarande en uppdatering av lagen om bostadsaktiebolag. Det första lagförslaget i helheten är färdigt och har sänts på remiss. Remisstiden fortsätter fram till den 17 april. Arbetsgruppens förslag underlättar sändandet av delgivningar om besittningstagande av aktielägenheter.

Beslut om besittningstagande av en aktielägenhet förutsätter att en varning och bolagsstämmans beslut delges aktieägaren. Verkställigheten av beslut om besittningstagande kan dessutom förutsätta delgivning av stämning i ett vräkningsärende. I praktiken är det ibland inte möjligt att ta aktielägenheter i besittning, eftersom delgivningarna inte alltid kan sändas till utlandet. Det har uppstått problem särskilt i fråga om bostadsaktiebolag i Östra Finland, eftersom behövliga delgivningar inte har kunnat sändas till Ryssland. Detta medför olägenheter för sådana bostadsaktiebolag som behöver använda besittningstagande som metod för att ingripa i en aktieägares eller en boendes förseelser.

Arbetsgruppen föreslår ändringar i lagen om bostadsaktiebolag för att behövliga delgivningar ska kunna verkställas också i situationer där bevislig delgivning av handlingar till utlandet inte är möjlig. Syftet med förslaget är dessutom att säkerställa att den tid som går åt till att delge beslutet om besittningstagande till utlandet inte leder till att beslutet blir utan verkan. 

Målet av uppdateringen av lagen om bostadsaktiebolag är ingripa i störningssituationer i husbolag och att göra det lättare att ta bostäder i besittning. Det är meningen att regeringens proposition om underlättande av delgivningsförfarandet ska överlämnas till riksdagen i maj.

Ytterligare information:
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]
Satu Pentikäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 282, [email protected]

Utlåtande.fi

 

Tillbaka till toppen