Skip to content
Media

Etäyhteyksien käyttö sujuvoittaisi oikeudenkäyntejä

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 10.1.2024 12.57
Tiedote

Etäyhteyksien käyttömahdollisuuksien kehittäminen nopeuttaisi oikeusprosesseja yleisissä tuomioistuimissa. Oikeusministeriössä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi on nyt lausunnolla.

Ehdotuksessa esitetään muun muassa seuraavia muutoksia: 
- tuomioistuimen jäsen voisi osallistua suulliseen käsittelyyn etäyhteydellä 
- etäoikeudenkäynnissä koko ratkaisukokoonpano ja asianosaiset osallistuisivat etäyhteydellä (julkisuuden toteutumisesta säädettäisiin erikseen)
- todistelu voitaisiin vastaanottaa videon välityksellä 
- pääkäsittelystä poisjäänyttä henkilöä voitaisiin kuulla puhelimitse
- asianosaisen etäosallistuminen ei edellyttäisi hänen suostumustaan

Luonnos perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksiin, joiden mukaan hallituksen tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa prosesseja samalla huomioiden oikeusturva ja perusoikeudet. Keinoina ovat muun muassa sähköisten toimintatapojen sekä etäyhteyksien käytön lisääminen. 

Oikeusministeriössä laadittu arviomuistio oikeudenkäyntien sujuvoittamisesta etäyhteyksien käyttöä lisäämällä oli keväällä 2023 lausuntokierroksella. Tämän jälkeen lakiesitystä on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä. Valmistelun tukena on ollut oikeudenkäynnin eri toimijoiden edustajista koottu hankeryhmä. 
 
Nyt laaditusta esitysluonnoksesta voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 20.2.2024 asti. 

Lisätietoja:  
erityisasiantuntija Johannes Koskenniemi, p. 0295 150 163, [email protected] 
 
Arviomuistio etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä
Lausuntotiivistelmä arviomuistiosta

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Back to top