Hoppa till innehåll
Media

Användningen av fjärranslutningar gör rättegångar smidigare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2024 12.57
Pressmeddelande

Utvecklandet av möjligheterna att använda fjärranslutningar försnabbar rättsprocesserna vid de allmänna domstolarna. Ett utkast till regeringsproposition som utarbetats vid justitieministeriet är nu på remiss.

Förslaget innehåller bland annat följande förändringar: 
- en ledamot vid domstolen ska få delta i en muntlig förhandling via fjärranslutning 
- vid en rättegång som sker via fjärranslutning ska hela beslutssammansättningen och parterna delta via fjärranslutning (det föreskrivs särskilt om hur offentligheten tillgodoses) 
- bevisningen kan tas emot via videokonferens 
- en person som uteblivit från huvudförhandlingen ska kunna höras per telefon 
- en parts deltagande via fjärranslutning förutsätter inte partens samtycke 

Utkastet grundar sig på skrivningarna i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram, enligt vilka regeringen har som mål att göra processerna snabbare och smidigare samtidigt som rättssäkerheten och de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses. Detta görs bland annat genom att öka användningen av elektroniska förfaranden och distansförbindelser. 

Justitieministeriets bedömningspromemoria om att göra rättegångarna smidigare genom att öka användningen av fjärranslutningar var på remiss våren 2023. Efter det har propositionen beretts som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet. Som stöd för beredningen har det funnits en arbetsgrupp bestående av företrädare för olika aktörer vid rättegångar. 
 
Utlåtanden om propositionsutkastet kan lämnas i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 20 februari 2024. 

Mer information: 
Johannes Koskenniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 150 163, [email protected] 
 
Bedömningspromemoria om användning av fjärranslutningar vid rättegångar (på finska)
Sammandrag av utlåtandena om bedömningspromemorian (på finska)  

 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen