Etäyhteydet oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa

OM075:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa säädetään tuomarin ja asianosaisen etäosallistumisesta oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM075:00/2022

Asianumerot VN/32207/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.8.2022 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE etäyhteyksien käytön edistämistä oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 17/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  6.6.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi mm. oikeudenkäymiskaarta, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia ja pakkokeinolakia. Ehdotetuilla muutoksilla lisättäisiin etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia yleisissä tuomioistuimissa ja mahdollistettaisiin tuomarin osallistuminen etäyhteyksillä oikeudenkäyntiin. Lisäksi säädettäisiin mahdollisuudesta toimittaa suullinen käsittely kokonaan etäyhteyksien välityksellä. Tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus määrätä, että asianosaisen oikeus olla läsnä suullisessa käsittelyssä toteutettaisiin etäyhteyksien välityksellä. Suullisen todistelun vastaanottamisen edellyttämistä etäyhteyksillä kevennettäisiin.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

YhteyshenkilöJohannes Koskenniemi, oikeusministeriö

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johannes Koskenniemi, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 163
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoitus on sujuvoittaa oikeudenkäyntejä lisäämällä etäyhteyksien käyttämisen mahdollisuuksia ja selventämällä sääntelyä.

Tiivistelmä

Hankkeessa säädetään tuomarin ja asianosaisen etäosallistumisesta oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa.

Lähtökohdat

Voimassa oleva sääntely etäyhteyksien käytöstä yleisten tuomioistuinten oikeudenkäynneissä on noin kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolla tehtyjen useiden osittaisuudistusten muodostama kokonaisuus. Nykyisen sääntelyn perusteella asianosaiset ja oikeudenkäynnissä kuultavat henkilöt voivat useissa tapauksissa osallistua etäyhteydellä sekä rikos- että riita-asioiden oikeudenkäynteihin.

Lisätietoja

Lisää aiheesta