Skip to content
Media

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan jaettiin avustuksia

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 7.1.2021 13.26
Uutinen

Oikeusministeriö on myöntänyt valtionavustuksia naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman 2020–2023 toimeenpanoon.

Rahoitusta myönnettiin seuraaville yhteisöille ja hankkeille:

•    MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle / Rikosuhripäivystykselle 300 000 euroa poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja oikeusavustajille järjestettävään erityiskoulutukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöalueista

•    Naisjärjestöjen Keskusliitolle 50 000 euroa hankkeeseen, jossa kannustetaan suomalaisia pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja ja pelien maailmankuvaa

•    Irakin naisten yhdistys ry:lle noin 40 000 euroa naisiin kohdistuvan ja kunniaan liittyvän väkivallan vastaiseen työhön

•    Tampereen yliopistolle 10 000 euroa hankkeeseen, jossa lisätään opettajien ja opettajaksi pätevöityvien osaamista väkivallan tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta levittämällä aihetta käsittelevää materiaalia.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma julkaistiin lokakuussa. Ensimmäisellä hakukierroksella jaettiin avustuksia neljään eri tarkoitukseen yhteensä 400 000 euroa. Hakemuksia tuli yhteensä 19.

Lisätietoa

neuvotteleva virkamies Elina Ruuskanen, p. 02951 50418, [email protected]

Valtionavustukset naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimeenpanoon
 

Back to top