Erityisavustukset naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimeenpanoon

Hakuaika on päättynyt ja avustukset myönnetty (ks. alla).

Avustuksilla rahoitetaan hankkeita ja toimia, joilla toimeenpannaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa. Tavoitteena on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tukea järjestöjen tekemää työtä. Rahoitettavien hankkeiden kautta vastataan osaltaan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa seuraavan Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä GREVIOn Suomelle esittämiin suosituksiin ja YK:n Agenda 2030 tavoitteeseen 5 (sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen).

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset), säätiöt, oppilaitokset ja kunnat tai kuntayhtymät. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille eikä yhtiöille.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin (rahoitettavien toimien ja hankkeiden sisältöä ja vaatimuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä):

  1. Poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja oikeusavustajille järjestettävään erityiskoulutukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöalueista (Liite I). Jaettavan avustuksen määrä: enintään 300 000 euroa. 
  2. Hankkeeseen, jossa kannustetaan suomalaisia pelistudioita moninaistamaan pelien sukupuolirooleja ja pelien maailmankuvaa (Liite II). Jaettavan avustuksen määrä: enintään 50 000 euroa. 
  3. Naisiin kohdistuvan ja kunniaan liittyvän väkivallan vastaiseen järjestötyöhön maahanmuuttajayhteisöissä (Liite III). Jaettavan avustuksen määrä: enintään 40 000 euroa.
  4. Hankkeeseen, jossa lisätään opettajien ja opettajaksi pätevöityvien osaamista väkivallan tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta laatimalla ja levittämällä aihetta käsittelevää materiaalia (Liite IV). Jaettavan avustuksen määrä: enintään 10 000 euroa. 

Kaikkia hakemuksia koskevat yleisohjeet löytyvät tämän sivun lopussa olevista alasvetovalikoista. Hakemuksesta on käytävä ilmi ylläolevan numeroinnin mukaisesti, mitä tarkoitusta varten rahoitusta haetaan. Mikäli hakija hakee rahoitusta useampaan kuin yhteen tarkoitukseen, tulee niistä kaikista tehdä oma, erillinen hakemuksensa. Haettavan rahoituksen määrä ei saa ylittää yllä mainittuja enimmäissummia. 

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakuaika on päättynyt ja avustukset myönnetty (ks. alla).

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Elina Ruuskanen, puh. 02951 50418, [email protected] 
Erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, puh. 02951 50130, [email protected]