Valtionavustus nuoriin kohdistuvan seurustelu- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien chat-palvelun kehittämiseen

Avustus on tarkoitettu naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan, etenkin nuoriin naisiin kohdistuvan seurustelu- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseen. Rahoitettavat toimet voivat kohdistua sekä väkivallan kokijoihin että tekijöihin. Kyseessä on erityisavustus.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset), säätiöt, oppilaitokset ja kunnat tai kuntayhtymät. Etusijalla pidetään hakijoita, joiden keskeinen tehtävä on rikoksen uhrien tukipalveluiden tuottaminen. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille eikä yhtiöille.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Nuoriin kohdistuvan seurustelu- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseen. Etusijalla ovat toimijat, joiden jo olemassa olevia palveluita, kuten väkivallattomuuteen tähtääviä ohjelmia, voidaan laajentaa tavoittamaan nykyistä paremmin nuoria. Eduksi katsotaan, jos palvelun kehittämisessä huomioidaan mahdollisuudet tarjota palvelua myös etänä. Palvelu voi olla suunnattu joko väkivallan kokijoille tai tekijöille. Jaettavan avustuksen määrä: enintään 170 000 euroa.

  2. Olemassa olevien rikoksen uhreille suunnattujen auttavien puhelinten ja erityisesti chat-palveluiden kehittämiseen. Kehittämisessä tulee huomioida palvelun saavutettavuus etenkin nuorten keskuudessa. Jaettavan avustuksen määrä: enintään 100 000 euroa.

Avustus on mahdollista myöntää vuodelle 2024 tai vuosille 2024‒2025.

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeeseen liitetään hankesuunnitelma, jonka tulee sisältää: 

  • Kuvaus hankkeen toimista ja toteuttamisesta aikatauluineen. 

  • Kuvaus hankkeen kohderyhmästä, arvio hankkeella tavoitettavan kohderyhmän laajuudesta ja siitä, miten kohderyhmä konkreettisesti tavoitetaan. 

  • Erittely hankkeessa mukana olevista keskeisistä tahoista/toimijoista ja henkilöistä, heidän osaamisalueistaan sekä vastuistaan hankkeen toteuttamisessa. 

  • Hankkeen kustannusarvio.

  • Kuvaus hankkeen dokumentoinnista. 

  • Kuvaus mittareista ja seurannasta.

Hakemuksia koskevat yleisohjeet löytyvät tämän sivun alasvetovalikoista.

Hakuaika on päättynyt 8.12.2023. Avustuspäätökset tehdään joulukuussa 2023. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
 

Lisätietoja

Elina Ruuskanen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto rikoksen uhrit  rikoksentorjunta  Puhelin:0295150418   Sähköpostiosoite: