Valtionavustus EU:n Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -ohjelmasta haettavan hankerahoituksen  omavastuuosuuksien kattamiseksi

Avustus on tarkoitettu EU:n Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot (Citizens, Equality, Rights and Values, (CERV) -ohjelman DAPHNE-välittäjähausta haettavissa olevan rahoituksen omavastuuosuuksien kattamiseen. Euroopan komission hallinnoimalla DAPHNE-rahoituksella rahoitetaan hankkeita, joilla pyritään ehkäisemään etenkin naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Lisätietoa DAPHNE-välittäjähausta löytyy mm. Euroopan komission ja oikeusministeriön verkkosivuilta. DAPHNE-haun hakuaika päättyy 19.4.2023. 

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset) ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille eikä yhtiöille. 

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 250 000 euroa. Avustus myönnetään erityisavustuksena. Avustuspäätökset tehdään ehdollisina. Tämä tarkoittaa sitä, että avustuksen myöntäminen riippuu siitä, myöntääkö Euroopan komissio hakijalle rahoitusta CERV/DAPHNE-välittäjähaussa. Ehdolliset avustuspäätökset tehdään siten, että avustuksen hakijat saavat niistä tiedon ennen EU-rahoitushaun määräaikaa.

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella. Hakemuksia koskevat yleisohjeet löytyvät tämän sivun alasvetovalikoista. Hakemuslomakkeesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Yleiskuvaus hankkeesta, jolle haetaan rahoitusta EU:n CERV-ohjelmasta. Yleiskuvauksesta tulee käydä ilmi, mitä hankkeessa on tarkoitus tehdä, mitä kohderyhmiä hankkeen toimet koskevat, hankkeen aikataulu, hankkeen budjetti sekä hankkeen konsortio.
  • Perustelut haetun omavastuuosuuden suuruudelle sekä selvitys, miten omavastuuosuus suhteutuu mahdollisten muiden konsortiossa mukana olevien tahojen omavastuuosuuksiin.
  • Omavastuuosuuden käyttösuunnitelma.

Hakuaika alkaa 9.3.2023 ja päättyy 30.3.2023 klo 16.15. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Elina Ruuskanen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto rikoksen uhrit  rikoksentorjunta  0295150418