Erityisavustukset naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toimeenpanoon

Avustuksilla rahoitetaan hankkeita ja toimia, joilla toimeenpannaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa. Tavoitteena on ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tukea järjestöjen tekemää työtä. Rahoitettavien hankkeiden kautta vastataan osaltaan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa seuraavan Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä GREVIOn Suomelle esittämiin suosituksiin ja YK:n Agenda 2030 tavoitteeseen 5 (sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen).

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset), säätiöt, oppilaitokset ja kunnat tai kuntayhtymät. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille eikä yhtiöille. Kaikkia hakemuksia koskevat yleisohjeet löytyvät tämän sivun lopussa olevista alasvetovalikoista. 
 
Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Vuoden 2022 avustusten hakuaika on päättynyt ja avustukset myönnetty (ks. alla).
 

Lisätietoja

Elina Ruuskanen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto rikoksen uhrit  rikoksentorjunta  0295150418