Hoppa till innehåll
Media

Understöd för bekämpning av våld mot kvinnor delades ut

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2021 13.26
Nyhet

Justitieministeriet har beviljat statsunderstöd för genomförande av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor som pågår 2020–2023.

Finansiering beviljades följande sammanslutningar och projekt:

•    MIELI Psykisk hälsa Finland rf / Brottsofferjouren får 300 000 euro för specialutbildning av poliser, åklagare, domare och rättsbiträden om olika fenomen som förekommer i samband med våld mot kvinnor

•    Kvinnoorganisationernas Centralförbund får 50 000 euro för ett projekt som uppmuntrar finländska spelstudior att göra könsrollerna och den världsbild som framförs i spelen mångsidigare

•    Irakin naisten yhdistys ry får ca 40 000 euro för arbete mot våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld

•    Tammerfors universitet får 10 000 euro för ett projekt som ökar kompetensen bland lärare och dem som skaffar sig lärarbehörighet om hur våld identifieras och förs på tal genom att sprida material som behandlar ämnet.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor offentliggjordes i oktober. Under den första ansökningsomgången delades sammanlagt 400 000 euro ut i understöd för fyra olika syften. Totalt 19 ansökningar kom in.

Ytterligare information

Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50418, [email protected]

Statsunderstöd för genomförande av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor
 

Tillbaka till toppen