Skip to content
Media

Oikeusministeriö nimitti suomen kielen selvityshenkilön

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 9.11.2022 13.09
Tiedote

Oikeusministeriö on nimittänyt selvityshenkilön kartoittamaan suomen kielen tilannetta. Selvityshenkilöksi valittu Tiina Onikki-Rantajääskö on Helsingin yliopiston suomen kielen professori ja suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja. Selvityshenkilön nimittämisestä on päätetty kansalliskielistrategian yhteydessä joulukuussa 2021.

- Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa suomen kieli on virallinen kieli. Tämä luo valtiovallalle erityisen vastuun kantaa huolta kielen elinvoimaisuudesta. Olen erittäin tyytyväinen, että vihdoin saamme tietoa, jonka pohjalta voidaan luoda suomen kieltä koskevaa politiikkaa, Anna-Maja Henriksson sanoo.  

Valtioneuvoston kansalliskielistrategian yhtenä päämääränä on suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tätä varten luodaan suomen kieltä koskevaa politiikkaa kielen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Osana tätä työtä on nyt nimitetty selvityshenkilö kartoittamaan suomen kielen tilanne ja haasteet sekä määrittelemään kielipoliittiset tavoitteet.

Selvityshenkilön tehtävä on laatia selvitys suomen kielen yhteiskunnallisesta asemasta ja haasteista sekä antaa ehdotuksia kielipoliittisiksi tavoitteiksi. Selvityshenkilö nimetään toimikaudelle 1.11.2022 – 30.4.2024.

Joulukuussa 2021 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty kansalliskielistrategia koostuu kolmesta päätavoitteesta: oikeus palveluihin omalla kielellä, kansalliskielten aseman turvaaminen sekä elävä kaksikielisyys. Lisäksi strategiassa katsotaan tärkeäksi edistää maahanmuuttajien pääsyä kieliyhteisön jäseneksi ja kotoutumista molemmilla kansalliskielillä. Strategian mukaan valtiovallalla on vastuu kansalliskielistä ja siitä, että suomen ja ruotsin kielen käyttäjät voivat elää täysipainoista elämää omalla kielellään. Suomen halutaan myös olevan esimerkkimaa, kun on kyse kielellisten oikeuksien toteuttamisesta ja edistämisestä.

Lisätiedot:
yksikönpäällikkö Corinna Tammenmaa, p. 0295 150 181, [email protected]

Back to top