Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet tillsatte en utredare för att kartlägga finskans tillstånd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2022 13.09
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utnämnt en utredare som har till uppgift att kartlägga finskans tillstånd i nuläget. Tiina Onikki-Rantajääskö, som valts till utredare, är professor i finska vid Helsingfors universitet och ordförande för finska språknämnden. Beslut om utnämningen av utredaren fattades i december 2021 i samband med nationalspråksstrategin.

– Finland är det enda landet i världen där finska är ett officiellt språk. Det här ålägger statsmakten ett särskilt ansvar för att värna om finskans livskraft. Jag är mycket nöjd över att vi äntligen får information som gör det möjligt att skapa en politik som gäller finskan, säger Anna-Maja Henriksson.  

Ett av målen i statsrådets nationalspråksstrategi är att stärka det finska språkets livskraft. För detta ändamål utarbetas en språkpolitik som gäller finska i syfte att trygga ett livskraftigt språk. Som en del av detta arbete har det nu tillsatts en utredare för att kartlägga tillståndet och utmaningarna i fråga om finska och för att fastställa de språkpolitiska målen.

Utredaren har till uppgift att utarbeta en utredning om det finska språkets samhälleliga ställning och utmaningar samt lägga fram förslag till språkpolitiska mål. Utredaren tillsätts för mandattiden 1.11.2022 – 30.4.2024.

Nationalspråksstrategin, som godkändes genom ett principbeslut av statsrådet i december 2021, består av tre huvudsakliga riktlinjer: rätt till service på eget språk, att trygga nationalspråkens ställning samt levande tvåspråkighet. I strategin anses det dessutom viktigt att främja invandrares möjligheter att bli medlemmar i språkgemenskapen och invandrares integration på båda nationalspråken. Enligt strategin ansvarar statsmakten för nationalspråken och för att de som använder finska och svenska kan leva ett fullödigt liv på sitt eget språk. Finland bör också sträva efter att vara ett föregångsland när det gäller tillgodoseendet och främjandet av de språkliga rättigheterna.

Ytterligare information:
Corinna Tammenmaa, enhetschef, tfn 0295 150 181, [email protected]

Tillbaka till toppen