Suomen kielen selvityshenkilö

OM073:00/2022 Kehittäminen

Kansalliskielistrategia sisältää seuraavan toimenpiteen: Luodaan suomen kieltä koskevaa politiikkaa kielen elinvoimaisuuden turvaamiseksi nimittämällä selvityshenkilö kartoittamaan ja määrittelemään suomen kielen tilanne ja haasteet sekä kielipoliittiset tavoitteet.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM073:00/2022

Asianumerot VN/28919/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2022 – 23.8.2024

Asettamispäivä 9.11.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos
puh. +358 295 150 181
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityshenkilö tuottaa raportin suomen kieltä koskevan politiikkatyön tueksi.

Tiivistelmä

Kansalliskielistrategia sisältää seuraavan toimenpiteen: Luodaan suomen kieltä koskevaa politiikkaa kielen elinvoimaisuuden turvaamiseksi nimittämällä selvityshenkilö kartoittamaan ja määrittelemään suomen kielen tilanne ja haasteet sekä kielipoliittiset tavoitteet.

Lähtökohdat

Suomen kielen asema on muuttunut viime vuosikymmeninä ja kieliympäristön nopeat muutokset vaikuttavat suomen kielen käyttöön.

Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa suomen kieli on virallinen kieli. Tämä luo valtiovallalle erityisen vastuun kantaa huolta kielen elinvoimaisuudesta. Suomen kielellä on edelleen vahva asema yhteiskunnassa ja kieleen ei kohistu radikaalia uhkaa. Suomen kielen asema on kuitenkin muuttunut viime vuosikymmeninä. Suomen kielen asema yhteiskunnan kaikilla aloilla käytettävänä kielenä ei ole enää itsestään selvä ja kielen käyttöala on kaventunut muun muassa tieteessä ja elinkeinoelämässä sekä nopeasti kehittyvillä aloilla, kuten tietotekniikan alalla. Suomen kielen käyttöalan kaventuminen johtuu ennen kaikkea kansainvälistymisestä seuranneesta englannin kielen laajentuneesta käytöstä.

Kun aiemmin on ajateltu, että suomen kielen asema säilyy itsestään, on nyt tunnustettava se tosiasia, että kielen säilyminen yhteiskunnan kaikilla aloilla vaatii valtiovallalta tietoista kielipolitiikkaa ja suunnitelmallisia toimia, joilla vaikutetaan suomen kielen asemaan ja käyttöalaan yhteiskunnassa. Hanke on käynnistetty suomen kielen elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Lisää aiheesta