Skip to content
Media

Työryhmä ei esitä rikoslakiin sukuelinten silpomista koskevia muutoksia

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 13.2.2023 16.52
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut mietinnön, jossa käsitellään tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista koskevan sääntelyn selkeyttämistä. Työryhmä päätyi työssään siihen, että se ei ehdota rikoslain säännösten muuttamista.

Suomessa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on nykyään rangaistavaa rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Sukuelintä vakavasti vahingoittavat teot täyttävät törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön.

Työryhmän mietinnössä tarkastellaan laajalti erilaisia sääntelyn selkeyttämisvaihtoehtoja, kuten kaikkien lapsia koskevien toimenpiteiden kieltämistä tiettyyn ikään asti ja vain tyttöjä ja naisia koskevaa sääntelyä. Kaikkiin vaihtoehtoihin havaittiin liittyvän sekä hyviä että huonoja puolia. Työryhmän mukaan nykyisen sääntelyn muuttamiseen liittyisi ongelmia, jotka koskevat etenkin silpomisen määrittelyä, lasten asemaa ja sukupuolten yhdenvertaisuutta. Tästä syystä työryhmä ei esitä muutoksia rikoslakiin silpomisen rangaistavuuden selkeyttämiseksi. Käsitellyt vaihtoehdot on esitelty mietinnössä.

Työn taustalla on eduskunnalle vuonna 2019 luovutettu kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä, josta eduskunnan lakivaliokunta antoi vuonna 2020 mietinnön.

Nyt julkaistun mietinnön valmistelleessa oikeusministeriön vetämässä työryhmässä oli jäseniä sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Helsingin käräjäoikeudesta, Syyttäjälaitoksesta, Helsingin yliopistolta, Suomen asianajajaliitosta sekä Ihmisoikeusliitosta. Työryhmän mietintö ei ollut yksimielinen. Oikeusministeriön edustajat pitivät tarkentavaa sääntelyä tarpeellisena.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Pekka Timonen, yhteydenotot:
viestintäjohtaja Katja Huumo, p. 0295 150 113, [email protected] (13.2.2023)
johdon assistentti Sanna Laine, p. 0295 150 044, [email protected] (14.2.2023 alkaen)

Mietintö: Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuuden selkeyttäminen rikoslaissa 

Back to top