Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i strafflagens bestämmelser om könsstympning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2023 16.52
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp har arbetat fram ett betänkande som handlar om att förtydliga bestämmelserna om könsstympning av flickor och kvinnor. Arbetsgruppen kom i sitt arbete fram till att den inte föreslår några ändringar i strafflagens bestämmelser.

Könsstympning av flickor och kvinnor är enligt strafflagens bestämmelser om misshandel en straffbar handling i Finland redan nu. Ingrepp som allvarligt skadar könsorgan uppfyller rekvisiten för grov misshandel. 

Arbetsgruppen har begrundat många olika alternativ för att förtydliga bestämmelserna, till exempel förbud mot alla åtgärder som gäller barn upp till en viss ålder och bestämmelser som endast gäller flickor och kvinnor. Alla alternativ visade sig ha både fördelar och nackdelar. En ändring av de gällande bestämmelserna orsakar enligt arbetsgruppen problem som särskilt gäller definitionen av könsstympning, barnens ställning och jämställdheten mellan könen. Av denna orsak föreslår arbetsgruppen inte några ändringar i strafflagen som skulle kriminalisera könsstympning tydligare. Alternativen presenteras i betänkandet. 

Bakgrunden till arbetet är ett medborgarinitiativ om att förbjuda könsstympning av flickor som överlämnades till riksdagen 2019. Riksdagens lagutskott lämnade ett betänkande om medborgarinitiativet 2020.

I arbetsgruppen som berett betänkandet under ledning av justitieministeriet satt företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Helsingfors tingsrätt, Åklagarmyndigheten, Helsingfors universitet, Finlands Advokatförbund och Förbundet för mänskliga rättigheter. Arbetsgruppen var inte enig i sitt betänkande. Företrädarna för justitieministeriet ansåg att det krävs preciserande bestämmelser. 

Ytterligare information:
Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via 
Katja Huumo, kommunikationsdirektör, tfn 0295 150 113, [email protected] (den 13.2.2023)
Sanna Laine, ledningens assistent, tfn 0295 150 044, [email protected] (från 14.2.2023 framåt)

Betänkande: Förtydligande av straffbarheten för könsstympning av flickor och kvinnor (på finska)

 

Tillbaka till toppen