Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistavuuden selkeyttäminen

OM019:00/2021 Säädösvalmistelu

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen kriminalisoidaan rikoslaissa nykyistä selkeämmin. Myös alaikäisen tytön vieminen ulkomaille sukupuolielinten silpomista varten kriminalisoidaan.

Samassa yhteydessä kumotaan rikoslain 21 luvun lapsensurmaa koskeva 4 § tarpeettomana.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM019:00/2021

Asianumerot VN/7196/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.4.2021 – 31.12.2024

Asettamispäivä 1.4.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 37/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  13.6.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan selkeytettävän rikoslain säännöksiä koskien naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistavuutta. Hankkeeseen on yhdistetty HE laiksi rikoslain muuttamisesta (tapon syyteoikeuden vanhentumista koskevien kysymysten arviointi), hankenumero OM088:00/2023.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sonja Sjöman, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 237
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on valmistella säännösehdotukset tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin, toteuttaen näin lakivaliokunnan mietinnön LaVM 6/2020 vp pohjalta laaditun eduskunnan kirjelmän EK 44/2020 vp lausuma.

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen kriminalisoidaan rikoslaissa nykyistä selkeämmin. Myös alaikäisen tytön vieminen ulkomaille sukupuolielinten silpomista varten kriminalisoidaan.

Samassa yhteydessä kumotaan rikoslain 21 luvun lapsensurmaa koskeva 4 § tarpeettomana.

Tiivistelmä

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen kriminalisoidaan rikoslaissa nykyistä selkeämmin. Myös alaikäisen tytön vieminen ulkomaille sukupuolielinten silpomista varten kriminalisoidaan.

Samassa yhteydessä kumotaan rikoslain 21 luvun lapsensurmaa koskeva 4 § tarpeettomana.

Lähtökohdat

Vuonna 2019 eduskunnalle luovutettiin kansalaisaloite (KAA1/2019 vp) koskien tyttöjen ja naisten sukuelinten silvonnan kieltämistä. Eduskunnan lakivaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta ja antoi sitä koskevan mietinnön LaVM 6/2020 vp. Valiokunnan päätösehdotuksen mukaisesti eduskunta edellytti, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana (EK 44/2020 vp).

Lisää aiheesta