Skip to content
Media

Työryhmä uudistamaan ulosmittauksen laskentasääntöjä 

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 1.2.2024 8.49
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee ehdotuksen ulosottoon liittyvän lainsäädännön kehittämiseksi. Työryhmän toimintaa tukee seurantaryhmä. Työ on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. 

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan tulojen ulosmittausta yksinkertaistetaan sekä varojen kohdentamista ja muutostarpeita ulosotossa selvitetään. Valmistelun yhteydessä arvioidaan uudelleen muun muassa suojaosuuden tasoa ja oikeudenmukaista ulosmittauksen määrää kaikissa tuloluokissa. 

Tavoitteena on yksinkertaistaa tulojen ulosmittauksen laskentasääntöjä. Myös sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta koskevaa sääntelyä on tarkoitus yksinkertaistaa ja varmistaa, että eri etuuslajeja ei kohdella ulosmittauksessa eri tavalla ilman hyväksyttävää perustetta.

Työryhmän ja seurantaryhmän toimikaudet kestävät tammikuun loppuun 2025.

Velallisten käyttöön jäävien tulojen riittävyydestä on huolehdittu 1.1.2024 voimaan tulleella lainmuutoksella, jonka nojalla ulosoton suojaosuus säilyy nykyisellä tasolla, kunnes jatkotoimista on päätetty. 

Lisätietoja
hallitusneuvos Terhi Salmela, p. 0295 150 203, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio
Back to top