Ulosottosääntelyn kehittäminen

OM155:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa tarkoituksena on uudistaa tulojen ulosmittausta koskevat ulosottokaaren säännökset sekä yksinkertaistaa sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta. Lisäksi selvitetään ulosottokaaren muita muutostarpeita.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM155:00/2023

Asianumerot VN/26600/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.9.2023 – 31.12.2026

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 203
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on uudistaa tulojen ulosmittausta koskevat ulosottokaaren säännökset siten, että ulosmittauksen laskentasäännöt olisivat nykyistä yksinkertaisemmat ja ulosmittauksen määrä olisi kaikissa tuloluokissa oikeudenmukainen. Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta koskevaa sääntelyä on tarkoitus yksinkertaistaa ja varmistaa, että eri etuuslajeja ei kohdella ulosmittauksessa eri tavalla ilman hyväksyttävää perustetta.

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena selvittää, olisiko ulosottokaaren muuttaminen muilta osin perusteltua ja onko mahdollisia muita säädösmuutoksia tarkoituksenmukaista valmistella tulojen ulosmittausta koskevan uudistuksen yhteydessä.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus tavoitteen toteuttamiseksi tarpeellisista ulosottokaaren ja muun lainsäädännön muutoksista. Säädösehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Hankkeessa tarkoituksena on uudistaa tulojen ulosmittausta koskevat ulosottokaaren säännökset sekä yksinkertaistaa sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta. Lisäksi selvitetään ulosottokaaren muita muutostarpeita.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan hallituskaudella yksinkertaistetaan tulojen ulosmittausta ja selvitetään varojen kohdentamista ja muutostarpeita ulosotossa.

Työryhmän työn pohjana on 18.4.2023 julkaistu Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus –työryhmän mietintö, jossa ehdotetaan tulojen ulosmittausta koskevien säännösten uudistamista sekä muutoksia sosiaaliturvaetuuksien ulosmitattavuuteen.

Lisää aiheesta