Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska revidera beräkningsreglerna för utmätning 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2024 8.49
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som bereder ett förslag till utveckling av lagstiftningen om utsökning. Arbetsgruppens verksamhet stöds av en uppföljningsgrupp. Arbetet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska utmätningen av inkomster förenklas och allokeringen av medel samt ändringsbehoven vid utsökning utredas. I samband med beredningen kommer bland annat nivån på det skyddade beloppet och ett rättvist utmätningsbelopp att bedömas på nytt i alla inkomstklasser. 

Målet är att förenkla beräkningsreglerna för utmätning av inkomster. Avsikten är också att förenkla bestämmelserna om utmätning av sociala förmåner och säkerställa att olika förmånsslag inte utan godtagbart skäl behandlas olika vid utmätning.

Arbetsgruppens och uppföljningsgruppens mandatperioder fortsätter till utgången av januari 2025.

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2024 ser man till att de inkomster som står till gäldenärernas förfogande är tillräckliga. Med stöd av lagändringen hålls det skyddade beloppet i fråga om utsökning på nuvarande nivå tills beslut om fortsatta åtgärder har fattats. 

Ytterligare information
Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen