Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus, lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmä

OM010:00/2016 Statute drafting

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö.

Basic information Completed

Project number OM010:00/2016

Case numbers OM 31/41/2015, VN/872/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 28.10.2015 – 8.2.2019

Date of appointment 28.10.2015

Relation to the Government Programme

Sipilä

Hyvinvointi ja terveys

Key projects Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Measures Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

Law drafting

HE laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 175/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lakia sekä eräitä muita lakeja.

Minister in chargeOikeusministeri Häkkänen

Contact personLaura Määttänen, Ministry of Justice

Additional information

  • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for spring session 2018

Goals and results

Tavoitteena on lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen.

Summary

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö.

Starting points

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö uudistetaan (Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 s. 21). Uudistushanke käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa 2016 laatimalla muistio lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain soveltamisessa oikeusministeriön tietoon tulleista ongelmista ja ehdotuksista lain uudistamistarpeiksi. Muistiosta saadusta lausuntopalautteesta on laadittu tiivistelmä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016). Oikeusministeriö selvitti lain muutostarpeita myös avoimessa verkkokeskustelussa 18.4. - 8.5.2016. Verkkokeskustelussa saadusta palautteesta on laadittu yhteenveto (OM Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016).

Additional information