Reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt

OM010:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Avsikten är att se över lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM010:00/2016

Ärendenummer OM 31/41/2015, VN/872/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 28.10.2015 – 8.2.2019

Datum för tillsättande 28.10.2015

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Hyvinvointi ja terveys

spetsprojekt Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

åtgärder Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och vissa andra lagar

Riksdagens svar EV 175/2018

I propositionen föreslås ändringar i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och i vissa andra lagar.

Ansvarig ministerOikeusministeri Häkkänen

KontaktpersonLaura Määttänen, justitieministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

Syftet med projektet är att reformera lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

Sammandrag

Avsikten är att se över lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet ska lagstiftningen som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt ses över (Det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering 29.5.2015 s. 21.)

Reformprojektet inleddes vid justitieministeriet i januari 2016 genom att utarbeta en promemoria om olika problem i tillämpningen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt som kommit till ministeriets kännedom samt behoven att reformera i lagen. Remissvaren om promemorian finns samlade i form av ett sammandrag (JM Betänkanden och utlåtanden 35/2016).

Justitieministeriet ordnade också en öppen webbdiskussion för att utreda behovet att ändra lagen 18.4–8.5.2016. Om webbdiskussionen utarbetades ett sammandrag (JM Betänkanden och utlåtanden 36/2016).

Ytterligare uppgifter