Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus, lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmä

OM010:00/2016 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM010:00/2016

Asianumerot OM 31/41/2015, VN/872/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.10.2015 – 8.2.2019

Asettamispäivä 28.10.2015

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Hyvinvointi ja terveys

Kärkihankkeet Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Toimenpiteet Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

Lainvalmistelu

HE laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 175/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lakia sekä eräitä muita lakeja.

VastuuministeriOikeusministeri Häkkänen

YhteyshenkilöLaura Määttänen, oikeusministeriö

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen.

Tiivistelmä

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö.

Lähtökohdat

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö uudistetaan (Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 s. 21). Uudistushanke käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa 2016 laatimalla muistio lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain soveltamisessa oikeusministeriön tietoon tulleista ongelmista ja ehdotuksista lain uudistamistarpeiksi. Muistiosta saadusta lausuntopalautteesta on laadittu tiivistelmä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016). Oikeusministeriö selvitti lain muutostarpeita myös avoimessa verkkokeskustelussa 18.4. - 8.5.2016. Verkkokeskustelussa saadusta palautteesta on laadittu yhteenveto (OM Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016).

Lisätietoja