Direktiiviehdotus kolmansien valtioiden puolesta harjoitettavan intressivaikuttamisen avoimuudesta ja rekisteröinnistä sekä ehdotus asetukseksi asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) 2018/1724 muuttamisesta (EU-valmistelu)

OM003:00/2024 Development

Ehdotuksen mukaan taloudellista hyötyä vastaan ETA:n ulkopuolisten maiden puolesta intressivaikuttamista harjoittavat yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt joutuisivat jatkossa rekisteröitymään julkiseen rekisteriin sekä säilyttämään ja raportoimaan tietoja harjoittamastaan intressivaikuttamistoiminnasta.

Project status

Basic information In progress

Project number OM003:00/2024

Case numbers VN/608/2024

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 3.1.2024 –

Date of appointment

Contact person
Sami Demirbas, Erityisasiantuntija
tel. +358 295150233
[email protected]

Summary

Ehdotuksen mukaan taloudellista hyötyä vastaan ETA:n ulkopuolisten maiden puolesta intressivaikuttamista harjoittavat yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt joutuisivat jatkossa rekisteröitymään julkiseen rekisteriin sekä säilyttämään ja raportoimaan tietoja harjoittamastaan intressivaikuttamistoiminnasta.

Additional information

Read more