Direktiiviehdotus kolmansien valtioiden puolesta harjoitettavan intressivaikuttamisen avoimuudesta ja rekisteröinnistä sekä ehdotus asetukseksi asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) 2018/1724 muuttamisesta (EU-valmistelu)

OM003:00/2024 Kehittäminen

Ehdotuksen mukaan taloudellista hyötyä vastaan ETA:n ulkopuolisten maiden puolesta intressivaikuttamista harjoittavat yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt joutuisivat jatkossa rekisteröitymään julkiseen rekisteriin sekä säilyttämään ja raportoimaan tietoja harjoittamastaan intressivaikuttamistoiminnasta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM003:00/2024

Asianumerot VN/608/2024

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.1.2024 –

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Sami Demirbas, Erityisasiantuntija
puh. +358 295150233
[email protected]

Tiivistelmä

Ehdotuksen mukaan taloudellista hyötyä vastaan ETA:n ulkopuolisten maiden puolesta intressivaikuttamista harjoittavat yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt joutuisivat jatkossa rekisteröitymään julkiseen rekisteriin sekä säilyttämään ja raportoimaan tietoja harjoittamastaan intressivaikuttamistoiminnasta.

Lisätietoja

Lisää aiheesta