Direktiv om fastställande av harmoniserade krav på den inre marknaden vad gäller transparens kring intresserepresentation för tredjeländers räk-ning och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 samt Europaparlamentets och rådets för-ordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) 2018/1724 vad gäller vissa krav som fastställs i direktiv (EU) XXXX/XXXX

OM003:00/2024 Projekt

Ehdotuksen mukaan taloudellista hyötyä vastaan ETA:n ulkopuolisten maiden puolesta intressivaikuttamista harjoittavat yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt joutuisivat jatkossa rekisteröitymään julkiseen rekisteriin sekä säilyttämään ja raportoimaan tietoja harjoittamastaan intressivaikuttamistoiminnasta.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM003:00/2024

Ärendenummer VN/608/2024

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 3.1.2024 –

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Sami Demirbas, Erityisasiantuntija
tel. +358 295150233
[email protected]

Sammandrag

Ehdotuksen mukaan taloudellista hyötyä vastaan ETA:n ulkopuolisten maiden puolesta intressivaikuttamista harjoittavat yksityishenkilöt ja oikeushenkilöt joutuisivat jatkossa rekisteröitymään julkiseen rekisteriin sekä säilyttämään ja raportoimaan tietoja harjoittamastaan intressivaikuttamistoiminnasta.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet