Positiivisen luottotietorekisterin valmisteleminen

OM022:00/2020 Statute drafting

Basic information Completed

Project number OM022:00/2020

Case numbers VN/3063/2020

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 9.3.2020 – 8.7.2022

Date of appointment 9.3.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Tavoite Democracy, participation and trust in the institutions of society to be strengthened

Action Introducing a positive credit register

Action Preventing over-indebtedness and improving debt counselling services

Law drafting

HE laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 93/2022

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki positiivisesta luottotietorekisteristä.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 071
[email protected]

Contact person
Hanna-Mari Kotivuori, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 480
[email protected]

Goals and results

Ohjausryhmän ja alatyöryhmien tavoitteina on laatia hallituksen esityksen muotoon mietintö positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi valmistellaan positiivisen luottotietorekisterin toiminnallista toteuttamistapaa ja luottotietorekisterin hallinnollista organisointia julkishallinnon sisällä.

Valmistelussa selvitetään myös mahdollisuutta ottaa positiivinen luottotietorekisteri käyttöön vaiheittain siten, että rekisteri otettaisiin kuluttajaluottojen osalta käyttöön kevään 2024 aikana ja muille luonnollisille henkilöille kuin kuluttajille myönnettävien luottojen osalta keväällä 2026.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää useita ylivelkaantumisen torjuntaan tähtääviä toimia. Ylivelkaantumista on tarkoitus torjua muun muassa vahvistamalla kotitalouksien talous- ja velkaneuvontaa, helpottamalla konkurssin tehneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyä sekä ryhtymällä valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä. Positiivinen luottotietorekisteri on katsottu tärkeäksi ylivelkaantumista ehkäiseväksi keinoksi useissa selvityksissä.

Hallitusohjelman mukaan positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön hallituskauden aikana. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vetämä ministerityöryhmä teki 24.10.2019 päätöksen, jonka mukaan sääntelyä positiivisen luottotietorekisterin perustamiseksi lähdetään valmistelemaan siitä lähtökohdasta, että rekisteri on julkisen vallan (viranomaisen) ylläpitämä. Rekisteri tulee sisältämään yksityishenkilöiden luottotietoja, ja sen vuoksi vahva tietosuoja on ensisijaisen tärkeää.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan positiivisen luottotietorekisterin käyttöönoton yhteydessä lyhennetään samalla maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoihin tehtäviä muutoksia arvioidaan hankkeissa OM061:00/2020 ja OM023/2019.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.