Positiivisen luottotietorekisterin valmisteleminen

OM022:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM022:00/2020

Asianumerot VN/3063/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.3.2020 – 8.7.2022

Asettamispäivä 9.3.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Keino HE koskien positiivista luottotietorekisteriä

Keino Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa

Lainvalmistelu

HE laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 93/2022

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki positiivisesta luottotietorekisteristä.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 071
[email protected]

Yhteyshenkilö
Hanna-Mari Kotivuori, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 480
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmän ja alatyöryhmien tavoitteina on laatia hallituksen esityksen muotoon mietintö positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi valmistellaan positiivisen luottotietorekisterin toiminnallista toteuttamistapaa ja luottotietorekisterin hallinnollista organisointia julkishallinnon sisällä.

Valmistelussa selvitetään myös mahdollisuutta ottaa positiivinen luottotietorekisteri käyttöön vaiheittain siten, että rekisteri otettaisiin kuluttajaluottojen osalta käyttöön kevään 2024 aikana ja muille luonnollisille henkilöille kuin kuluttajille myönnettävien luottojen osalta keväällä 2026.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää useita ylivelkaantumisen torjuntaan tähtääviä toimia. Ylivelkaantumista on tarkoitus torjua muun muassa vahvistamalla kotitalouksien talous- ja velkaneuvontaa, helpottamalla konkurssin tehneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyä sekä ryhtymällä valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä. Positiivinen luottotietorekisteri on katsottu tärkeäksi ylivelkaantumista ehkäiseväksi keinoksi useissa selvityksissä.

Hallitusohjelman mukaan positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön hallituskauden aikana. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vetämä ministerityöryhmä teki 24.10.2019 päätöksen, jonka mukaan sääntelyä positiivisen luottotietorekisterin perustamiseksi lähdetään valmistelemaan siitä lähtökohdasta, että rekisteri on julkisen vallan (viranomaisen) ylläpitämä. Rekisteri tulee sisältämään yksityishenkilöiden luottotietoja, ja sen vuoksi vahva tietosuoja on ensisijaisen tärkeää.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan positiivisen luottotietorekisterin käyttöönoton yhteydessä lyhennetään samalla maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoihin tehtäviä muutoksia arvioidaan hankkeissa OM061:00/2020 ja OM023/2019.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.