Beredning av inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister

OM022:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM022:00/2020

Ärendenummer VN/3063/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.3.2020 – 8.7.2022

Datum för tillsättande 9.3.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Metod Ett positivt kreditregister införs

Metod Överskuldsättning förebyggs och skuldrådgivningen effektiviseras

Lagberedning

RP med förslag till lag om positivit kreditupplysningsregistret och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 93/2022

I denna proposition föreslås det att en ny lag om positivt kreditupplysningsregistret stiftas.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 071
[email protected]

Kontaktperson
Hanna-Mari Kotivuori, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 480
[email protected]

Mål och resultat

Projektets styrgrupp och underarbetsgrupperna ska utarbeta ett betänkande i form av regeringsproposition med förslag till lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister. Som en del av beredningen planeras även registrets funktionella genomförande och administrativa organisering inom den offentliga förvaltningen.

Vid beredningen utreds också om registret kan tas i bruk stegvis så att det i fråga om konsumentkrediter skulle tas i bruk våren 2024 och i fråga om lån till andra fysiska personer än konsumenter våren 2026.

Utgångspunkter

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin innehåller flera åtgärder som syftar till att förebygga överskuldsättning. Överskuldsättning ska åtgärdas bland annat genom att satsa mera på ekonomirådgivning och skuldrådgivning för hushållen, öka möjligheten till skuldsanering för företagare som har gått i konkurs och börja bereda inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister. I flera utredningar har ansetts att införande av ett positivt kreditupplysningsregister skulle vara ett viktigt sätt att förebygga överskuldsättning.

Enligt regeringsprogrammet ska ett positivt kreditupplysningsregister införas under regeringsperioden. Ministerarbetsgruppen, som leds av justitieminister Anna-Maja Henriksson, fattade den 24 oktober 2019 ett beslut om att börja bereda bestämmelser om inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister utgående från att registret upprätthålls av det allmänna (en myndighet). Registret kommer att innehålla individers kreditupplysningar och därför är det ytterst viktigt att trygga dataskyddet.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska man i samband med införandet av ett positivt kreditregister förkorta den tid betalningsanmärkningar är i kraft.

Ändringarna i förvaringstiderna för betalningsanmärkningar bedöms i projekten OM061:00/2020 och OM023:00/2019.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.