Rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevan yhtiöoikeudellisen direktiivin täytäntöönpano

OM022:00/2021 Statute drafting

Direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajat ylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.12.2019. Suomen on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2023.

Basic information Completed

Project number OM022:00/2021

Case numbers VN/8908/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 29.3.2021 – 29.12.2022

Date of appointment 29.3.2021

Law drafting

HE laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 197/2022

Esityksessä ehdotetaan tarpeelliset säännökset direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

  • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Juha Jokinen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 039
[email protected]

Contact person
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Goals and results

Työryhmän ja jatkovalmistelun tavoitteena on laatia hallituksen esitys direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Summary

Direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajat ylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.12.2019. Suomen on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2023.

Starting points

Perusvalmistelu työryhmässä on päättynyt. Työryhmän mietintö on ollut lausuntokierroksella touko- ja kesäkuun 2022 aikana.

Valtioneuvosto on antanut hallituksen esityksen (HE 146/2022 vp) eduskunnalle 19.9.2022. Eduskunnan vastaus on toimitettu 20.12.2022.

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.