Rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevan yhtiöoikeudellisen direktiivin täytäntöönpano

OM022:00/2021 Säädösvalmistelu

Direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajat ylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.12.2019. Suomen on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2023.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM022:00/2021

Asianumerot VN/8908/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.3.2021 – 29.12.2022

Asettamispäivä 29.3.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 197/2022

Esityksessä ehdotetaan tarpeelliset säännökset direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juha Jokinen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 039
[email protected]

Yhteyshenkilö
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 558
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän ja jatkovalmistelun tavoitteena on laatia hallituksen esitys direktiivin täytäntöönpanemiseksi.

Tiivistelmä

Direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajat ylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.12.2019. Suomen on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2023.

Lähtökohdat

Perusvalmistelu työryhmässä on päättynyt. Työryhmän mietintö on ollut lausuntokierroksella touko- ja kesäkuun 2022 aikana.

Valtioneuvosto on antanut hallituksen esityksen (HE 146/2022 vp) eduskunnalle 19.9.2022. Eduskunnan vastaus on toimitettu 20.12.2022.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.