Genomförandet av ett bolagsrättslig direktiv om gränsöverskridande företagsomstruktureringar

OM022:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning den 12 december 2019. Finland ska genomföra direktivet senast den 23 januari 2023.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM022:00/2021

Ärendenummer VN/8908/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 29.3.2021 – 29.12.2022

Datum för tillsättande 29.3.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 197/2022

Propositionen ska innehålla ett förslag till nödvändiga bestämmelser för att genomföra direktivet.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Juha Jokinen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 039
[email protected]

Kontaktperson
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Mål och resultat

Syftet i arbetsgruppen och i den fortsatta beredningen är att utarbeta en regeringens proposition för att genomföra direktivet.

Sammandrag

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning den 12 december 2019. Finland ska genomföra direktivet senast den 23 januari 2023.

Utgångspunkter

Egentlig beredning i arbetsgruppen är slutförd. Arbetsgruppens betänkande har varit ute på remiss under maj och juni 2022.

Statsrådet har förelagt riksdagen regeringens proposition (RP 146/2022 rd) den 19 september 2022. Riksdagens svar har levererats den 20 december 2022.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.