PIO-ohjelma 2017-2019

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 valmistelu ja täytäntöönpanon seuranta

OM023:00/2017 Development

Toiminta-ohjelman painopistealueita ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio.

Project status

Basic information Completed

Project number OM023:00/2017

Case numbers OM 17/021/2015, VN/876/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 8.10.2015 – 31.12.2019

Date of appointment 8.10.2015

Contact person
Hanna Rönty, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 472 9946
[email protected]

Goals and results

Toimintaohjelman tavoitteena on edistää perustuslain 22 §:ssä säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Summary

Toiminta-ohjelman painopistealueita ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio.

Starting points

Valtioneuvoston vuonna 2014 eduskunnalle antamassa ihmisoikeusselonteossa linjattiin, että valtioneuvosto laatii seuraavalla vaalikaudella kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman. Eduskunta edellytti selonteon johdosta maaliskuussa 2015 hyväksymässään kannanotossa, että valtioneuvosto laatii seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa.

Additional information