PIO-ohjelma 2017-2019

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017-2019 valmistelu ja täytäntöönpanon seuranta

OM023:00/2017 Kehittäminen

Toiminta-ohjelman painopistealueita ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM023:00/2017

Asianumerot OM 17/021/2015, VN/876/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.10.2015 – 31.12.2019

Asettamispäivä 8.10.2015

Yhteyshenkilö
Hanna Rönty, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 472 9946
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Toimintaohjelman tavoitteena on edistää perustuslain 22 §:ssä säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Tiivistelmä

Toiminta-ohjelman painopistealueita ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston vuonna 2014 eduskunnalle antamassa ihmisoikeusselonteossa linjattiin, että valtioneuvosto laatii seuraavalla vaalikaudella kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman. Eduskunta edellytti selonteon johdosta maaliskuussa 2015 hyväksymässään kannanotossa, että valtioneuvosto laatii seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa.

Lisätietoja