PIO-ohjelma 2017-2019

Beredning och verkställande av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017-2019

OM023:00/2017 Projekt

Fokusområdena i handlingsplanen är fostran och utbildning i de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, likabehandling, självbestämmanderätt samt grundläggande rättigheter och digitalisering.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM023:00/2017

Ärendenummer OM 17/021/2015, VN/876/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 8.10.2015 – 31.12.2019

Datum för tillsättande 8.10.2015

Kontaktperson
Hanna Rönty, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 472 9946
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med handlingsplanen är att främja det allmännas skyldighet enligt 22 § i grundlagen att se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Sammandrag

Fokusområdena i handlingsplanen är fostran och utbildning i de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, likabehandling, självbestämmanderätt samt grundläggande rättigheter och digitalisering.

Utgångspunkter

Den redogörelse om de mänskliga rättigheterna (SRR 6/2014 rd) som statsrådet gav till riksdagen år 2014 innehåller en linjedragning enligt vilken statsrådet under nästa regeringsperiod borde utarbeta Finlands andra nationella handlingsplan för grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter. Med anledning av redogörelsen godkände riksdagen ett ställningstagande där det förutsattes att statsrådet i början av nästa valperiod utarbetar en nationell handlingsplan för främjande av grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter i Finland.

Ytterligare uppgifter