Oikeusministeriön hallinnonalan Pidetty!-hanke

OM025:00/2023 Development

Oikeusministeriö asetti Pidetty!-hankkeen, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on oikeusministeriön hallinnonalalla
- lisätä työnantajan mahdollisuutta valita hyvien hakijoiden joukosta parhaat
- vahvistaa työnantajakuvaa ja mainetta suositeltuna työpaikkana
- vahvistaa työn mielekkyyttä
- hallita vaihtuvuutta
- kehittää vaikuttavaa perehdyttämistä

Basic information In progress

Project number OM025:00/2023

Case numbers VN/2768/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.3.2023 – 28.2.2025

Date of appointment

Contact person
Taru Ritari, Hankepäällikkö
tel. +358 295 150 306
[email protected]

Goals and results

Paljon pieniä tekoja ja parannuksia, luovia ja rohkeita kokeiluja, uusia avauksia. Ratkaisukeskeisiä keskusteluja ja kehittämisorientoituneita kohtaamisia. Toisilta oppimista, valmiin hyödyntämistä.

Hanke toteutetaan valmentavalla ja ratkaisukeskeisellä otteella - tavoitteena on tukea virasto- ja sektoritoimijoita keskeisimpien ja vaikuttavimpien kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja luovienkin ratkaisujen löytämisessä sekä sitouttaa heitä toimeenpanemaan kokeiluja ja toimenpiteitä.

Hankkeen lähtökohtana on toisaalta tunnistaa vahvuuksia ja viestiä niistä – niin ulospäin osana työnantajakuva- ja mainetyötä kuin benchmarkkeina hallinnonalan sisällä.

Summary

Oikeusministeriö asetti Pidetty!-hankkeen, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on oikeusministeriön hallinnonalalla
- lisätä työnantajan mahdollisuutta valita hyvien hakijoiden joukosta parhaat
- vahvistaa työnantajakuvaa ja mainetta suositeltuna työpaikkana
- vahvistaa työn mielekkyyttä
- hallita vaihtuvuutta
- kehittää vaikuttavaa perehdyttämistä

Starting points

Vuonna 2022 toteutetun oikeudenhoidon selonteon yhteydessä on selvitetty virastojen rekrytointihaasteita. Toisistaan eroavia haasteita tunnistettiin runsaasti koko hallinnonalalla. Haasteet liittyvät toisaalta henkilöstön saatavuuteen ja toisaalta epätoivottuun vaihtuvuuteen.

Read more