Oikeusministeriön hallinnonalan Pidetty!-hanke

OM025:00/2023 Kehittäminen

Oikeusministeriö asetti Pidetty!-hankkeen, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on oikeusministeriön hallinnonalalla
- lisätä työnantajan mahdollisuutta valita hyvien hakijoiden joukosta parhaat
- vahvistaa työnantajakuvaa ja mainetta suositeltuna työpaikkana
- vahvistaa työn mielekkyyttä
- hallita vaihtuvuutta
- kehittää vaikuttavaa perehdyttämistä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM025:00/2023

Asianumerot VN/2768/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2023 – 28.2.2025

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Taru Ritari, Hankepäällikkö
puh. +358 295 150 306
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Paljon pieniä tekoja ja parannuksia, luovia ja rohkeita kokeiluja, uusia avauksia. Ratkaisukeskeisiä keskusteluja ja kehittämisorientoituneita kohtaamisia. Toisilta oppimista, valmiin hyödyntämistä.

Hanke toteutetaan valmentavalla ja ratkaisukeskeisellä otteella - tavoitteena on tukea virasto- ja sektoritoimijoita keskeisimpien ja vaikuttavimpien kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja luovienkin ratkaisujen löytämisessä sekä sitouttaa heitä toimeenpanemaan kokeiluja ja toimenpiteitä.

Hankkeen lähtökohtana on toisaalta tunnistaa vahvuuksia ja viestiä niistä – niin ulospäin osana työnantajakuva- ja mainetyötä kuin benchmarkkeina hallinnonalan sisällä.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti Pidetty!-hankkeen, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on oikeusministeriön hallinnonalalla
- lisätä työnantajan mahdollisuutta valita hyvien hakijoiden joukosta parhaat
- vahvistaa työnantajakuvaa ja mainetta suositeltuna työpaikkana
- vahvistaa työn mielekkyyttä
- hallita vaihtuvuutta
- kehittää vaikuttavaa perehdyttämistä

Lähtökohdat

Vuonna 2022 toteutetun oikeudenhoidon selonteon yhteydessä on selvitetty virastojen rekrytointihaasteita. Toisistaan eroavia haasteita tunnistettiin runsaasti koko hallinnonalalla. Haasteet liittyvät toisaalta henkilöstön saatavuuteen ja toisaalta epätoivottuun vaihtuvuuteen.

Lisää aiheesta