Projektet Pidetty! inom justitieministeriets förvaltningsområde

OM025:00/2023 Projekt

Justitieministeriet tillsätter projektet Pidetty!, vars långsiktiga mål är att inom justitieministeriets förvaltningsområde
- öka arbetsgivarens möjligheter att välja de bästa bland goda sökanden
- stärka arbetsgivarbilden och ryktet som en rekommenderad arbetsplats
- göra arbetet mer givande
- hantera personalomsättningen
- bidra till en mer verkningsfull inskolning av personal
- effektivt utnyttja de anslag som anvisats för personalresurser.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM025:00/2023

Ärendenummer VN/2768/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.3.2023 – 28.2.2025

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Taru Ritari, Hankepäällikkö
tel. +358 295 150 306
[email protected]

Mål och resultat

Många mindre åtgärder och förbättringar, kreativa och djärva försök, nya initiativ. Lösningsorienterade diskussioner och utvecklingsorienterade möten. Lärdomar av varandra, utnyttjande av färdiga lösningar.

Projektet genomförs med ett handledande och lösningsorienterat grepp. Målet är att stödja aktörerna vid ämbetsverken och inom sektorerna när det gäller att identifiera de viktigaste utvecklingsobjekten som har största effekt och hitta kreativa lösningar. Dessutom är målet att engagera aktörerna i genomförandet av försök och åtgärder.

Samtidigt är utgångspunkten för projektet att identifiera styrkor och öppet berätta om dem – både som en del av uppbyggandet av arbetsgivarbilden och ryktet och i form av benchmarking inom förvaltningsområdet.

Sammandrag

Justitieministeriet tillsätter projektet Pidetty!, vars långsiktiga mål är att inom justitieministeriets förvaltningsområde
- öka arbetsgivarens möjligheter att välja de bästa bland goda sökanden
- stärka arbetsgivarbilden och ryktet som en rekommenderad arbetsplats
- göra arbetet mer givande
- hantera personalomsättningen
- bidra till en mer verkningsfull inskolning av personal
- effektivt utnyttja de anslag som anvisats för personalresurser.

Utgångspunkter

I samband med redogörelsen för rättsvården 2022 utreddes även problemen med rekrytering vid ämbetsverken. Problem av olika slag identifierades inom hela förvaltningsområdet. De hänför sig både till tillgången på personal och till oönskad personalomsättning.

Mer om ämnet