Kansalliskielistrategia

OM048:00/2020 Development

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Strategia vastaa Kotimaisten kielten keskuksen huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä.

Basic information Completed

Project number OM048:00/2020

Case numbers VN/13030/2019

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 14.1.2021 – 31.3.2022

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Action Revising the Strategy for the National Languages of Finland

Contact person
Anna Kiiskinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 134
[email protected]

Goals and results

Kansalliskielistrategia vastaa huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä. Työn tavoitteena on turvata kaikkien oikeus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi sekä löytää ratkaisuja kielellisten oikeuksien toteutumisen haasteisiin.

Ohjausryhmä hyväksyi kansalliskielistrategian luonnoksen kokouksessaan 28.10.2021. Kansalliskielistrategia hyväksyttiin periaatepäätöksenä valtioneuvoston yleisistunnossa 2.12.2021.

Summary

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Strategia vastaa Kotimaisten kielten keskuksen huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä.

Starting points

Kotimaisten kielten keskus on ilmaissut huolen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä. Huolet koskivat kielten käyttöalan kaventumista, yleiskielen hallinnan heikkenemistä sekä maahan tulleiden pääsyä kieliyhteisön jäseneksi ja oman äidinkielen opetusta. Suomen kielen käyttöala on kaventunut etenkin tieteessä ja elinkeinoelämässä. Ruotsin kielellä kielelliset oikeudet toteutuvat vaihtelevasti, ympäristöt joissa ruotsin kielen käyttö on luonnollista vähenevät ja kielen käyttö hallinnon kielenä vähenee. Myös ruotsinkielentaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen ja digitalisaation vaikutus kielellisten oikeuksien toteutumiseen ovat hankkeen ydinkysymyksiä.

Vuonna 2012 hyväksytty kansalliskielistrategia oli yksi pääministeri Kataisen hallitusohjelman kärkihankkeista, ja oli valtioneuvoston ensimmäinen kielistrategia. Strategia jakautui kahteen osaan: pitkän aikavälin strategia-asiakirjaan ja hallituksen toimenpiteisiin hallituskaudelle 2011–2015. Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma vuodelta 2017 konkretisoi niitä kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka eivät toteutuneet hallituskaudella 2011-2015. Toukokuussa 2019 julkaistiin kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti, jossa vastuuministeriöt ovat kuvanneet lyhyesti, miten tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu.

Additional information

Read more

Ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on pieni valtionhallinnossa

Ministry of Justice Press release 5.6.2023 13.09

Uuden kansalliskielistrategian valmisteluun ohjausryhmä

Ministry of Justice Prime Minister's Office Press release 14.1.2021 14.14