Project for the improvement of the language climate

Project for the improvement of the language climate

OM070:00/2020 Development

In accordance with the programme of Prime Minister Sanna Marin’s Government, the Government will draw up a revised Strategy for the National Languages of Finland to ensure that everyone has the right to receive services in the national languages and to improve the language climate. This project is aimed at improving the language climate.

Basic information Completed

Project number OM070:00/2020

Case numbers VN/22655/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule – 30.6.2022

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Action Revising the Strategy for the National Languages of Finland

Goals and results

Tarkoitus on parantaa kieli-ilmapiiriä.

Summary

In accordance with the programme of Prime Minister Sanna Marin’s Government, the Government will draw up a revised Strategy for the National Languages of Finland to ensure that everyone has the right to receive services in the national languages and to improve the language climate. This project is aimed at improving the language climate.

Starting points

Perustuslakivaliokunta on vuoden 2017 kielikertomusta koskevassa mietinnössään (PeVM 2/2018) nostanut esiin huolensa koventuneesta kieli-ilmapiiristä ja peräänkuuluttanut toimia tähän puuttumiseksi. Valiokunta nostaa esiin myös Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselman, jonka suosituksissa Suomen viranomaisia on kehotettu ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin muun muassa ennakkoluulojen ja jännitteisen ilmapiirin liennyttämiseksi.Sanna Marinin hallitusohjelmassa on kirjaus kieli-ilmapiirin parantamiseksi: ” Laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä.”

Additional information

Read more