Kansalliskielistrategia

Suomen viralliset kielet, eli kansalliskielet, ovat suomi ja ruotsi. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on laatia uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Kansalliskielistrategia vastaa huoleen kansalliskielten asemasta muuttuvassa kieliympäristössä. Työn tavoitteena on turvata kaikkien oikeus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi sekä löytää ratkaisuja kielellisten oikeuksien toteutumisen haasteisiin. Suomen kielen käyttöala on kaventunut etenkin tieteessä ja elinkeinoelämässä. Myös ruotsinkielentaitoisen työvoiman saatavuuden varmistaminen ja digitalisaation vaikutus kielellisten oikeuksien toteutumiseen ovat hankkeen ydinkysymyksiä. 

Kansalliskielistrategia valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Kuulemismuotoina käytetään seminaareja, alueellisia keskustelutilaisuuksia sekä strategisia dialogeja eri kohderyhmille. Valmistelussa hyödynnetään dialogista verkkoalustaa, jonka avulla kerätään näkemyksiä niistä haasteista, joita suomen ja ruotsin käyttöön arkielämässä liittyy.

Oikeusministeriö on kutsunut eri alojen asiantuntijat, sidosryhmät ja laajasti kansalaiset strategiatyön valmisteluun.

Kansalliskielistrategia 2012

Valtioneuvosto antoi joulukuussa 2012 periaatepäätöksen kansalliskielistrategiasta. Se oli pääministeri Kataisen johdolla valmisteltu hallitusohjelmahanke ja valtioneuvoston ensimmäinen kielistrategia. Kansaliskielistrategia on kahden elinvoimaisen kansalliskielen strategia, jonka tarkoituksena on auttaa viranomaisia toteuttamaan kielellisiä perusoikeuksia sekä noudattamaan kieliä koskevaa lainsäädäntöä paremmin. Strategian yleinen seurantavastuu osoitettiin oikeusministeriölle. 

Kansalliskielistrategia 2012

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma vuodelta 2017 konkretisoi niitä Kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka eivät toteutuneet hallituskaudella 2011-2015.  

Kansalliskielistrategian väliraportti

Kansalliskielistrategian työvälineet

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti 2015-2019

Toukokuussa 2019 julkaistiin Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti, jossa vastuuministeriöt ovat kuvanneet lyhyesti, miten tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu. 

Valtioneuvoston kansalliskieliverkosto

Kansalliskieliyhteyshenkilöistä koostuva verkosto edistää kieliasioihin liittyvää yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa eri hallinnonalojen ja viranomaisten välillä. Verkosto laatii toimikaudelleen kielellisten oikeuksien edistämiseksi ja kehittämiseksi toimintasuunnitelman, jossa pääpainona ovat kansalliskielet. Valtioneuvoston kansalliskieliverkoston jäsenet koordinoivat oman ministeriönsä osalta verkoston tehtäviin liittyviä kokonaisuuksia.Verkoston jäseninä ovat ministeriöiden kansalliskieliyhdyshenkilöt sekä asiantuntijat Opetushallituksesta, Suomen Kuntaliitosta sekä Kotimaisten kieltenkeskuksesta.Valtioneuvoston kansalliskieliverkoston valmistelu- ja koordinaatiovastuu on oikeusministeriöllä.

Kansalliskielistrategian työkalut -julkaisu pdf-muodossa.

Kansalliskielistrategia valtioneuvoston julkaisuarkistossa.

Muualla oikeusministerio.fissä

Kieliasiain neuvottelukunta

Muualla verkossa

Oikeuskanslerinvirasto

Eduskunnan oikeusasiamies