Kieli-ilmapiirihanke

Hanke kieli-ilmapiirin parantamiseksi

OM070:00/2020 Kehittäminen

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Hankeessa toteutetaan toimia kieli-ilmapiirin parantamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM070:00/2020

Asianumerot VN/22655/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu – 30.6.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Uusitaan kansalliskielistrategia

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoitus on parantaa kieli-ilmapiiriä.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Hankeessa toteutetaan toimia kieli-ilmapiirin parantamiseksi.

Lähtökohdat

Perustuslakivaliokunta on vuoden 2017 kielikertomusta koskevassa mietinnössään (PeVM 2/2018) nostanut esiin huolensa koventuneesta kieli-ilmapiiristä ja peräänkuuluttanut toimia tähän puuttumiseksi. Valiokunta nostaa esiin myös Euroopan neuvoston ministerikomitean päätöslauselman, jonka suosituksissa Suomen viranomaisia on kehotettu ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin muun muassa ennakkoluulojen ja jännitteisen ilmapiirin liennyttämiseksi.Sanna Marinin hallitusohjelmassa on kirjaus kieli-ilmapiirin parantamiseksi: ” Laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä.”

Lisätietoja

Lisää aiheesta