Etäyhteydet oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa

OM075:00/2022 Statute drafting

Hankkeessa säädetään tuomarin ja asianosaisen etäosallistumisesta oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa.

Basic information In progress

Project number OM075:00/2022

Case numbers VN/32207/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.8.2022 –

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

HE etäyhteyksien käytön edistämistä oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 17/2024
  Estimated new week of presentation 23/2024
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi mm. oikeudenkäymiskaarta, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia ja pakkokeinolakia. Ehdotetuilla muutoksilla lisättäisiin etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia yleisissä tuomioistuimissa ja mahdollistettaisiin tuomarin osallistuminen etäyhteyksillä oikeudenkäyntiin. Lisäksi säädettäisiin mahdollisuudesta toimittaa suullinen käsittely kokonaan etäyhteyksien välityksellä. Tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus määrätä, että asianosaisen oikeus olla läsnä suullisessa käsittelyssä toteutettaisiin etäyhteyksien välityksellä. Suullisen todistelun vastaanottamisen edellyttämistä etäyhteyksillä kevennettäisiin.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Contact personJohannes Koskenniemi, Ministry of Justice

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Johannes Koskenniemi, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 163
[email protected]

Goals and results

Tarkoitus on sujuvoittaa oikeudenkäyntejä lisäämällä etäyhteyksien käyttämisen mahdollisuuksia ja selventämällä sääntelyä.

Summary

Hankkeessa säädetään tuomarin ja asianosaisen etäosallistumisesta oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa.

Starting points

Voimassa oleva sääntely etäyhteyksien käytöstä yleisten tuomioistuinten oikeudenkäynneissä on noin kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolla tehtyjen useiden osittaisuudistusten muodostama kokonaisuus. Nykyisen sääntelyn perusteella asianosaiset ja oikeudenkäynnissä kuultavat henkilöt voivat useissa tapauksissa osallistua etäyhteydellä sekä rikos- että riita-asioiden oikeudenkäynteihin.

Additional information

Read more

Etäyhteyksien käyttö sujuvoittaisi oikeudenkäyntejä

Ministry of Justice Press release 10.1.2024 12.57