Fjärranslutningar i rättegångar i allmänna domstolar

OM075:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I projektet stiftas om domarens och parternas tilltagande i rättegångar i allmänna domstolar via fjärranslutningar

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM075:00/2022

Ärendenummer VN/32207/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.8.2022 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om främjande av anlitandet av fjärranslutningar vid rättegång i allmänna domstolar
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 17/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 23/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I propositionen föreslås ändringar bland annat i rättegångsbalken, lagen om rättegång i brottmål och tvångsmedelslagen. De föreslagna ändringarna utökar möjligheterna att anlita fjärranslutningar i allmänna domstolar och gör det möjligt för domare att delta i rättegångar via fjärranslutning. Vidare föreskrivs det om möjligheten att hålla den muntliga förhandlingen i sin helhet via fjärranslutningar. Domstolen får möjlighet att besluta att en parts rätt att närvara vid muntlig förhandling ska tillgodoses med anlitande av fjärranslutning. Kravet på anlitande av fjärranslutningar vid upptagning av muntlig bevisning lindras.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

KontaktpersonJohannes Koskenniemi, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Johannes Koskenniemi, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 163
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att göra rättegångarna smidigare genom utökade möjligheter att använda fjärranslutningar och genom att klargöra lagstiftningen.

Sammandrag

I projektet stiftas om domarens och parternas tilltagande i rättegångar i allmänna domstolar via fjärranslutningar

Utgångspunkter

De gällande bestämmelserna om användning av fjärranslutningar i rättegångar i allmänna domstolar är ett resultat av flera delreformer som genomförts under en period på cirka 20 år. Med stöd av de nuvarande bestämmelserna kan parterna och andra personer som ska höras under en rättegång i många fall delta via fjärranslutning både när det gäller rättegångar i brottmål och när det gäller rättegångar i tvistemål.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet