Säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohje

OM076:00/2020 Development

Hankkeessa valmistellaan uusi säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin ohje. Uudella ohjeella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti säädösehdotusten vaikutusten arviointeja. Hanke perustuu hallitusohjelmahankkeena hyväksyttyyn paremman sääntelyn toimintaohjelmaan. Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä (LAKE) ohjaa hanketta.

Basic information In progress

Project number OM076:00/2020

Case numbers VN/24927/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 22.12.2020 – 15.11.2022

Date of appointment 22.12.2020

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusi, ajantasainen säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin ohje valtioneuvoston valmistelijoiden käyttöön.

Summary

Hankkeessa valmistellaan uusi säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin ohje. Uudella ohjeella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti säädösehdotusten vaikutusten arviointeja. Hanke perustuu hallitusohjelmahankkeena hyväksyttyyn paremman sääntelyn toimintaohjelmaan. Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä (LAKE) ohjaa hanketta.

Starting points

Nykyinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohje on vuodelta 2007. Tarve ohjeen uudistamiseen on tunnistettu eri yhteyksissä. Esimerkiksi arviointimenetelmien osalta on havaittu olevan tarvetta nykyistä tarkemmalle ohjeistukselle. Lisäksi on tunnistettu, ettei kaikkia vaikutuslajeja ole nykyisessä ohjeessa huomioitu riittävästi. Myös yleisohjeen ja sektori- tai vaikutuslajikohtaisten ohjeiden välinen suhde kaipaa selkiyttämistä.

Additional information

Read more

New Guidelines for Impact Assessment to support high-quality law drafting

Ministry of Justice Press release 4.11.2022 14.55