Säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohje

OM076:00/2020 Kehittäminen

Hankkeessa valmistellaan uusi säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin ohje. Uudella ohjeella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti säädösehdotusten vaikutusten arviointeja. Hanke perustuu hallitusohjelmahankkeena hyväksyttyyn paremman sääntelyn toimintaohjelmaan. Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä (LAKE) ohjaa hanketta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM076:00/2020

Asianumerot VN/24927/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.12.2020 – 15.11.2022

Asettamispäivä 22.12.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusi, ajantasainen säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin ohje valtioneuvoston valmistelijoiden käyttöön.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan uusi säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin ohje. Uudella ohjeella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti säädösehdotusten vaikutusten arviointeja. Hanke perustuu hallitusohjelmahankkeena hyväksyttyyn paremman sääntelyn toimintaohjelmaan. Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä (LAKE) ohjaa hanketta.

Lähtökohdat

Nykyinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohje on vuodelta 2007. Tarve ohjeen uudistamiseen on tunnistettu eri yhteyksissä. Esimerkiksi arviointimenetelmien osalta on havaittu olevan tarvetta nykyistä tarkemmalle ohjeistukselle. Lisäksi on tunnistettu, ettei kaikkia vaikutuslajeja ole nykyisessä ohjeessa huomioitu riittävästi. Myös yleisohjeen ja sektori- tai vaikutuslajikohtaisten ohjeiden välinen suhde kaipaa selkiyttämistä.

Lisätietoja

Lisää aiheesta