Paremman sääntelyn toimintaohjelma

OM044:00/2020 Kehittäminen

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan laaditaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma. Toimintaohjelman tavoitteena on parantaa valtioneuvoston lainvalmistelun laatua, suunnitelmallisuutta ja avoimuutta erilaisin toimenpitein.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM044:00/2020

Asianumerot VN/13644/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.8.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä 11.8.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Laaditaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma

Yhteyshenkilö
Susanna Siitonen, Yksikönpäällikkö
puh. +358 295 150 083
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valtioneuvoston lainvalmistelun laadun parantamiseksi toimintaohjelmassa kehitetään
1. lainvalmistelun suunnitelmallisuutta ja osaamista
2. vuorovaikutusta ja viestintää lainvalmistelussa
3. lainvalmistelun vaikutusten arviointia ja luodaan valtioneuvostotasoinen jälkiarviointijärjestelmä
4. teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä lainvalmistelussa
Toimintaohjelmaa ja siihen liittyvää toteuttamissuunnitelmaa voidaan täydentää ja päivittää toimikauden aikana.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan laaditaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma. Toimintaohjelman tavoitteena on parantaa valtioneuvoston lainvalmistelun laatua, suunnitelmallisuutta ja avoimuutta erilaisin toimenpitein.

Lähtökohdat

Lainsäädännön laatu ja lainvalmistelun kehittäminen on ollut pitkään keskeinen tavoite Suomessa. Lainvalmistelun kehittäminen ja lainsäädännön laadun parantaminen on sisältynyt usean hallituksen ohjelmaan parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Valtioneuvostossa on useina hallituskausina asetettu poikkihallinnollisia kehittämishankkeita ja työryhmiä edistämään lainvalmistelun laatua valtioneuvostossa. Tavoitteena on ollut, että lainsäädäntö olisi laadukasta ja toteuttaisi tehokkaasti hallituksen tavoitteita.

Lisää aiheesta